Koeienvlees_Assendelft_Kaas

Historie

luchtfotos3

Onze boerderij kent een rijke historie. In 1872 is boerderij “Veld en Dorpzicht” gebouwd in de toen nog Assendelver vaarpolder. Cornelis Kramer (1837-1896) voer naar zijn koeien in het veld om te melken en te hooien. Roeien kon men alleen op de Delft, de Kaaik en enkele andere brede sloten. De kavelsloten waren hier te smal en te ondiep voor. Op de kavelsloten voer men daarom met een typisch Assendelver melkschuitje het veld in om te melken. Cornelis Kramer werd opgevolgd door zijn zoon, Laurentius Kramer (1869-1946).

Onze herinneringen beginnen bij de derde generatie, Engel Kramer (1909-1987). In de tijd van opa Kramer werd er nog steeds gevaren om het vee te onderhouden. Opa Kramer was niet alleen boer, hij besteedde ook veel tijd aan vergaderen en besturen o.a. als wethouder van Assendelft. Mede door het vele vergaderen kwam er al op jonge leeftijd veel hooi op de vork van Lou Kramer, 5e uit een gezin van 11 kinderen. In zijn kinderjaren melkte hij de koeien met de hand, voer de mest naar de praam.

Omstreeks 1963 werd een zuid Hollandse stal gebouwd, naast de stolpboerderij, op het huidige perceel. Hierdoor konden de werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd en deed het machinaal melken zijn intrede.

Begin jaren '70 is de boerderij overgenomen door Lou Kramer (1946). Destijds een boerderij met ca. 40 koeien waar nog steeds deels varend geboerd werd. In de jaren 1978 is door ruilverkaveling de inrichting en bewerkbaarheid van de polder drastisch verbeterd. Kavels kwamen om de boerderij te liggen en wegen werden aangelegd. Varen werd rijden. En de melkschuit en paarden werden ingeruild voor tractoren en machines. Al met al een hele verandering voor deze generatie.

In 1983 werd de ligboxenstal gebouwd. Hierdoor konden de koeien zelf bepalen of zij gingen eten, liggen of drinken. Inmiddels was de veestapel uitgebreid, naar zo’n 80 melkkoeien. De koeien werden 2 keer per dag gemolken in een 2x 6-stands visgraat doorloopmelkstal en de hoeveelheid land werd uitgebreid, in lijn met het aantal koeien.

In de jaren daarna werd er nog een stuk aan de ligboxenstal gebouwd en kwamen er steeds meer machines, waardoor het landwerk grotendeels in eigen beheer uitgevoerd kon worden.

Inmiddels staat sinds 2000 de 5e generatie Kramer aan het roer. En ook nu staat de tijd niet stil.

Sinds 2019 wekken wij onze eigen stroom op middels zonnepanelen op het dak van de ligboxenstal.
Ook scheiden wij de mest van onze koeien. De dikke, structuurrijke, fractie wordt vervolgens gebruikt
als strooisel in de ligboxen van de koeien. Droge mest is een organisch en veerkrachtig product en dus perfect
voor het creëren van een stevig ligbed.

In de afgelopen jaren is het bedrijf continue met haar tijd meegegroeid tot wat het nu is.
Een modern melkveebedrijf met ca. 200 melkkoeien en het bijbehorende jongvee, waarbij de
verhouding vee en grond in goede balans is.

Voor de toekomst zijn er natuurlijk altijd mooie plannen, robotmelken staat daarbij op dit moment op nummer 1. De koeien zijn dan ook vrij om te bepalen wanneer en hoe vaak zij gemolken worden. Nog meer koecomfort!

Kramer_Koeienvlees_Kaas_Assendelft

Onze koeien lopen gemiddeld 1450 uur per jaar overdag buiten, van april tot oktober en zolang als de bodem het toelaat. Onze boerderij is gelegen in een veenweidegebied. Dit betekent dat het land in de nattere herfst- en wintermaanden voor de koeien niet toegankelijk is. De bodem is dan te slap om het gewicht van de koeien te kunnen dragen. In de zomermaanden daarentegen doen wij ons voordeel met het veenweidegebied. Veengronden zijn altijd natter dan bijvoorbeeld kleigronden, waardoor wij in de drogere zomermaanden langer de groei in het gras kunnen houden en onze koeien de goede voedingsstoffen uit het gras kunnen halen. Dit uiteraard aangevuld met een uitgebalanceerd mengrantsoen in de stal, geheel afgestemd op de behoefte van onze koeien.

Daarnaast houden wij ons bezig met duurzaamheid en innovatie.
Zo werken wij op dit moment samen met Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland aan een proef voor reductie van bodemdaling in het veenweidegebied ( www.innovatieprogrammaveen.nl ). Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van bodemdaling voor de luchtkwaliteit, bodemleven en waterkwaliteit middels het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen Veenweiden ( www.nobveenweiden.nl ). Voor meer informatie over deze projecten kunt u klikken op onderstaande knop.