Kramer_Koeienvlees_Kaas_Assendelft

Wie zijn wij

Sinds 1872 is het veehouderijbedrijf van de familie Kramer gevestigd aan de Dorpsstraat in Assendelft.

Boerderij “Veld en Dorpzicht”, gebouwd in 1872 begon ooit als een zogenaamde vaarboerderij. Cornelis Kramer (1837-1896) vaarde zijn vee door de Assendelver polder. De boerderij was alleen varend en te voet bereikbaar. De generaties hierna heeft de ontwikkeling niet stilgestaan en heeft onze boerderij gemaakt tot wat nu is. Een modern en duurzaam melkveehouderijbedrijf met oog voor dierwelzijn, natuur en maatschappij.

Achter de lintbebouwing van de Assendelver Dorpsstraat ligt boerderij “Veld en Dorpzicht”.
Inmiddels staat de 5e generatie Kramer aan het roer. Elmer en Martine Kramer zorgen hier, samen met Bente, Jurre en Romee, met liefde en passie voor de koeien en kalfjes. Deze liefde proef je terug in het vlees en de Beemsterkaas, die van onze melk wordt gemaakt.

DSC_4452small

Onze koeien lopen gemiddeld 1450 uur per jaar overdag buiten, van april tot oktober en zolang als de bodem het toelaat. Onze boerderij is gelegen in een veenweidegebied. Dit betekent dat het land in de nattere herfst- en wintermaanden voor de koeien niet toegankelijk is. De bodem is dan te slap om het gewicht van de koeien te kunnen dragen. In de zomermaanden daarentegen doen wij ons voordeel met het veenweidegebied. Veengronden zijn altijd natter dan bijvoorbeeld kleigronden, waardoor wij in de drogere zomermaanden langer de groei in het gras kunnen houden en onze koeien de goede voedingsstoffen uit het gras kunnen halen. Dit uiteraard aangevuld met een uitgebalanceerd mengrantsoen in de stal, geheel afgestemd op de behoefte van onze koeien.

Daarnaast houden wij ons bezig met duurzaamheid en innovatie.
Zo werken wij op dit moment samen met Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland aan een proef voor reductie van bodemdaling in het veenweidegebied (www.innovatieprogrammaveen.nl). Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van bodemdaling voor de luchtkwaliteit, bodemleven en waterkwaliteit middels het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen Veenweiden (www.nobveenweiden.nl). Voor meer informatie over deze projecten kunt u klikken op onderstaande knop.