Onderzoek en innovatie

Kramer_Koeienvlees_Kaas_Assendelft

Naast de zorg voor onze dieren en gewassen vinden wij het ook belangrijk om naar de toekomst te blijven kijken en waar mogelijk ons steentje bij te dragen. Dit doen wij door bijvoorbeeld samen te werken in onderzoeksprojecten.

 Innovatie Programma Veen

Op dit moment werken wij samen met het agrarisch collectief Water, Land en Dijken en Noord Hollands Landschap aan een onderzoek naar bodemdaling in veenweidegebied.

Middels een aangelegd drukdrainagesysteem kunnen wij het waterpeil in een deel van onze percelen zelf sturen. In droge periodes kunnen wij daardoor water inpompen, waardoor de grond in de bodem vochtig blijft. Door het water in de bodem te sturen, zorgen wij ervoor dat bodemdaling van de veengrond wordt tegengaan, wat resulteert in een lagere CO² uitstoot en een betere bodemstructuur.

Voor dit project zijn 2 meetlocaties ingericht op onze percelen. 1 met infiltratiesysteem en 1 zonder ter controle. Op deze manier wordt het verschil gemeten.

 

In onderstaande video’s vindt u meer informatie over dit project

www.innovatieprogrammaveen.nl

https://youtu.be/q9aGMrAeDCU

 

Nationaal Onderzoek Broeikasgassen Veenweiden

Naast het drukdrainageproject wordt er op onze percelen ook nog onderzoek gedaan naar de gevolgen van bodemdaling voor de luchtkwaliteit, bodemleven en waterkwaliteit middels het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen Veenweiden. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van drukdrainage tegen bodemdaling op broeikasgassenuitstoot? En welke rol spelen bijvoorbeeld bodemleven en waterkwaliteit bij de veenafbraak?

https://youtu.be/hDRDFiaNdho

https://www.nobveenweiden.nl/wp-content/uploads/2021/07/Assendelft.pdf

140421 Assendelft koeien 1345_low